Home > Departments > Mother Tongue

Mother Tongue

Mother Tongue Committee
Head Of Department Ms Mumtaj Behom
   Chinese Language
Subject Head (Int) Mdm Xu Yong Hua
Senior Teacher Mdm Xu Yong Hua
   Malay Language
Subject Head
Mr Saiful Sapari
Senior Teacher  Mdm Melati Halel
Tamil Language
 Senior Teacher  Mrs N Hari