Home > Departments > Mother Tongue > Malay > Program & Aktiviti

Program & Aktiviti

Program Bahasa Melayu

 • 10M (Darjah 1 & 3)
 • Bacaan Asas untuk Darjah 1
 • iMTL (Darjah 4-6)


Program Pengayaan

 • Darjah 3 - Mari Bercerita
 • Darjah 4 - Penulisan Kreatif
 • Darjah 5 - Kewartawanan
 • Darjah 6 - Gen3 Berita Harian


Aktiviti Kebudayaan

 • Kgiatan DwiMingguan (Darjah 1,2,3,5,6)
 • Perkhemahan Budaya (Darjah 4)
 • Peraduan Bahasa & Budaya (semua peringkat)
 • Peraduan Bahasa & Budaya (luaran)